$hide=home

Ang Paggahasa Kay Nelson

By: stanlee Tipikal na sa isang pamilyang Pilipino na maging mapalad kung nakakakain ang buong pamilya ng tatlong beses sa maghapon. Ito...

By: stanlee

Tipikal na sa isang pamilyang Pilipino na maging mapalad kung nakakakain ang buong pamilya ng tatlong beses sa maghapon. Ito ang tanging hangarin lang ng binatang si Nelson sa kanilang mag-iina...

Mga 'Squatters' kung ituturing ang komunidad na kinabibilangan ng pamilya ng binatang si Nelson. Ang kaniyang ina'y dating 'Prostitute' sa Angeles noong panahong kasagsagan ng pamamalagi ng hukbong sandatahan ng America sa nasabing lugar. Nabuntis ang kaniyang ina sa napakumurang edad nito't sa kasawiang palad namay napaaga ang pagbalik ng ama ng binata sa Amerika. Ito ang dahilan kung bakit lumaking walang nakagisnang ama ang binata dahil sinadyang kalimutan talaga sila ng kaniyang Amerikanong amang sundalo.

Ito rin ang dahilan kaya naman nagdesisyon ang ina ng binatang makipagsapalaran sa Maynila't sa kasawiang palad namay nabigo itong maranasan ang kaniyang mga naririnig sa karamihang maginhawa daw ang buhay sa Kamaynilaan.

Nagkaroon ng kinakasama ang ina nitong si Nelson dahil na rin sa labis itong nag-aalala para sa kaniyang panganay na bastardong anak. Inakala ni Sylvia, ang pangalan ng ina ng binata, na makakatulong at makakaginhawa ang kaniyang pakikisama kay Bogart dahil may matatag itong trabaho't marami itong mga magagandang pangakong binitawan sa kaniya noong siya'y nililigawan pa lamang nito. Nagkaroon silang dalawa ng isang anak na babae, ang nakababatang kapatid ni Nelson sa ina na si Patricia.

Hindi makapaniwala si Sylvia nang dumating ang panahong tila bumaligtad ang kanilang sitwasyon ng natanggal sa pabrika ang kinakasama niyang si Bogart. Dito nagsimulang maging lasenggo't sugarol ang kaniyang kinakasama at kinalaunan nga ay sinasaktan na siya nito. Ang pinakamasakit na naranas nitong si Sylvia'y nang sinimulan nang saktan nito ang kanyang panganay na anak na si Nelson sa tuwing malalasing ang kinakasama niya.

Mahirap ang naging desisyon ni Sylvia na lisanin at iwanan itong si Bogart at isama ang kaniyang dalawang anak na sina Nelson at Patricia. Napadpad ang mag-iina sa Payatas at dito na lumaki at nagbinata ang kaniyang panganay na bastardo.

Sa murang edad ng binatang si Nelson ay natutunan na nitong tumayo sa sarili mga paa't tumayong padre de pamilya sa kanyang nanay at bunsong kapatid. Mahal na mahal niya ang mga ito kaya naman pagkatapos maka graduate ang binata sa 'HighSchool' ay agad namang nagdesisyon itong maghanap ng trabaho.

Laking pasasalamat ng binatang si Nelson sa kaniyang nanay Sylvia dahil talagang nagsakripisyo't nagpakahirap ito sa paglalabada upang maitawid lang nitong mag-isa silang magkapatid at makapagtapos siya ng 'HighSchool'. Batid na ni Nelson ang hirap ng kanilang kinakasadlakang buhay sa lungsod. Alam din ng binatang walang magagawa ang pagmumukmok niya't pagtatanong kung bakit ganoong klase ang kanilang pamumuhay. Noong umpisa'y naiingit siya sa mga kaklase niyang mayayaman sa elementarya ngunit ito rin ang nagturo't nagpabatid kay Nelson na kailangan niyang magsumikap at magbanat ng buto para sa kaniyang nanay at bunsong kapatid na babae.

Maraming mga kapitbahay nila ang naaawa sa binatang si Nelson dahil batid nila ang istorya nito't labis nilang kilala ang pagkatao at ugali ng binata. Isang napakabuting anak at kapatid si Nelson sa kaniyang pamilya, lahat ng trabahong pwede niyang mapasuka'y kaniyang pinapakiusapan makatulong lang siya sa kaniyang labanderang nanay at upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kapatid niyang si Patricia.

Maraming nagsasabing mga kapitbahay nila na sayang ang pagiging magandang lalake nitong si Nelson dahil nakuha ng mabait na binata sa kaniyang Amerikanong ama ang pagiging matangkad, meztiso't matipuno ng pangangatawan nito. Ang pagiging masipag at maagang pagbabanat ng buto na sinimulang gawin ni Nelson noong elementarya'y nagbunga ng isang magandang pagkakahubog ng kaniyang katawan. Labis din ang paghanga ng lahat sa mga malinaw at nakakahipnotismong pagkaBughaw ng malalamlam na mga mata ng binata. Ngunit ang pinaka higit sa lahat na hinahangaan sa binata ay tugmang- tugma ang kabutihang loob nito sa kaniyang panlabas na hitsura.

Labis ang pagpapasalamat ng binata sa kanilang kapitbahay na si Lola Trining nang binigyan siya ng puhunan para makapagtinda ng sigarilyo't candy sa lansangan. Pinalad ang matanda nang umuwi ang isa niyang anak galing sa Taiwan at nang abutan siya ng salapi nito'y si Nelson agad ang kaniyang naisip dahil tinutulungan din siyang palagi ng binata sa mga mabibigat na gawain sa bahay. Alam ni Nelson ang kabutihan ng pagtulong sa mga matatanda't mga nanganga-ilangang kapitbahay dahil hindi nito nalilimutang magsimba tuwing Linggo upang makinig ng sermon at maipagpasalamat sa Panginoon ang lahat- lahat kahit gipit at hikahos ang pinansyal nilang katayuang mag-iina. Ang mahalaga lang para sa ulira't mabait na binata'y kapiling niya ang kaniyang mga mahal sa buhay na sina nanay Sylvia't Patricia.

Naging isang pangkaraniwang tanawin na sa lansangan na makita itong si Nelson na patawid-tawid sa kalsada't nakikipagpatintero sa mga tumatakbong sasakyan upang magtinda ng sigarilyo't candy. Hindi rin nakakaligtas ang gwapo't matipunong 'American Half-Breed' sa mga alok para lang makasiping siya kahit isang gabi man lamang. Mapa babae man o lalaki'y matigas na tumatanggi ang binata dahil alam niyang wala pa siya sa wastong gulang at mahigpit na ipinagbabawal ng simbahang Katoliko't mga matatanda ang ganitong klase ng gawain...

Hindi maipaliwanag ni Nelson sa tuwing aksidenteng naiisip niya na sa kaniyang murang edad na disi-siyete anyos ay para bang napagkaitan siya ng tadhanang makaranas ng isang normal na pamumuhay sa tuwing makakasalubong niya sa lansangan ang mga kaklase niya na papasok o di kaya'y pauwi na galing sa kani- kanilang pamantasan...

Ito ang klase ng araw-araw na pamumuhay ng ulira't mabait na Takatak sa lansangan na binatang si Nelson...

Pagkaligo ni Nelson kinamadaliang araw at natapos mag-ayos ay tinungo niya ang nahihimbing na kapatid at inilapat niya ang kaniyang isang makalyong palad sa mga pisngi nito...

"Hindi na masyadong mainit si Patricia" Ani ni Nelson sa nakapikit na ina nito. Alam ni Nelson na kagaya niyang hindi nakatulog ang ina dahil sa labis na pag- aalala't pagbabantay kay Patricia.

"Magtitinda ka pa... Wala kang tulog at baka mapaano ka..."

"Huwag na po kayong mag-alala't kaya ko naman ho..."

"Lumiban ka muna't kahit ngayong lang..."

"Hindi na ho Nay... kayo po ang dapat magpahinga..."

"Sayang naman po ang maraming tao... samantalahin ko't undas ngayon..."

"Sayang ang kikitain... pag medyo madami'y bibilhan ko ng pasalubong po si Tricia..."

"Alis na po ako... nay..."

"Mag-iingat ka Nelson..."

Ito lang ang nasabi ni Sylvia sa anak bago ito lumisan upang magbanat ng buto. Wala nang magagawa pa ang ina kahit nais niyang makasama ang panganay sa araw ring yaon sa kadahilanang kailangan din namang kumita si Nelson

upang makatulong lalo na't may sakit ang bunso nila. Tinabihan ni Sylvia ang nahihimbing na si Tricia at niyakap nalang niya ito't tahimik nalang siyang lumuha...

"Patawarin ninyo ang nanay mga anak... pasensya na kayo..."

Magaan ang pakiramdam ng mabait na binatang si Nelson habang naglalakad patungo sa malapit na sementeryong bayan ng Payatas. Labis siyang nag-alala kagabi sa kaniyang bunsong kapatid at pakiwari'y nabunutan siya ng isang napakalaking tinik nang bumaba na ang lagnat nito. Nagpapasalamat din siya't dininig ang kaniyang dasal dahil wala man lamang silang napainom na gamot ni isa kay Tricia.

"PSSSTTT..." Isang malakas na pagsutsot ang pumukaw sa binata na kaagad- agad namang mabilis na tinungo ni Nelson.

Labis na sumaya pang lalo ang damdamin ng binata't tila maganda ang una niyang buena-mano nang makita niyang nasa isang mamahaling Van ang taong tumawag ng kaniyang pansin. Pagkalapit na pagkalapit ni Nelson sa Van ay agad namang bumukas ang pintuan nito't agad siyang hinila ng dalawang pares ng malalakas na mga kamay papasok sa loob. Dahil sa marahas na paghila sa walang kalabang-labang binata'y na bitiwan nito ang kaniyang hawak-hawak na paninda't lumagpak at nagkalat ang mga ito sa semento. Nahubad din sa kaniyang isang paa ang isang luma niyang tsinelas na suot-suot...

Hindi na nakapanlaba't nakapalag pa ang binatang si Nelson nang takpan ng isang mamasa-masang panyo ang kaniyang ilong at bibig. Wala pang ilang saglit ay umikot na ang kanyang mga paningin habang tumatatak sa kaniyang isipan ang larawan ng mga mararahas na humahawak at pumipigil sa kaniya...

Ang matitipuno't barakong larawan ng isang Amerikano't dalawang Negro

Pagkabigla,pagkatakot at pangamba. Ito ang biglaang bumuhos sa ulirat ng binatang si Nelson sa sandaling magkaroon na siya ng malay. Pilit nitong iniisip ang mabilis na pangyayari bago pa man siya hilahin ng mga maskuladong Foreigner sa loob ng kanilang sinasakyang mamahaling van. Alam ni Nelson na wala na siyang magagawa pa sa kasalukuyang sitwasyong kaniyang kinasasadlaka't aminado siyang hindi siya makakaligtas sa masamang gagawin sa kaniya ng mga kasalukuyang kasama niya sa loob ng malamig na silid.

Nakasandal ang mabait na binatang si Nelson sa isang maskuladong Negro na kasalukuyang marahas at mariing hinahawakan ang mga pormadong bisig niya. Ang mga maiitim namang hita't binti nito'y iniipit ang magkabilang pagitan ng tadyang ng binata. Damang-dama ni Nelson ang naghuhumindig na malaking titi ng Negro sa kaniyang likuran. Hindi kayang maihambing ng binata ang kahabanan at pagkataba ng titi ng Negro sa anumang bagay dahil sa talaga namang napakalaki at malahigante ito. Nakahubad na ang Negrong humahawak ng marahas kay Nelson habang ang binata nama'y suot-suot pa rin ang luma't manipis na puting bikini briefs na ilang taon na niyang nabili.

Makinis at pantay ang pagiging maputi ng balat ng mabait na binatang si Nelson. Pantay na pantay ang kaniyang kulay na nakuha nito sa kaniyang Amerikanong ama. Ang tangi at labis lamang na mapapansin sa katawan ng binata ay ang mamula-mula nitong dalawang utong na siyang kasing kulay naman ng kaniyang mga maninipis na mga labi. Makikita rin sa suot nitong lumang bikini briefs ang napakalaking bukol dahil nakuha din ng binata sa kaniyang ama ang pagkakaroon ng malaki nitong nota. Maninipis lang ang bulbol na tumubo sa binata na sumisilip sa loob ng kaniyang brief at gumagapang paakyat sa kaniyang puson at palabas sa kaniyang dalawang singit. Wala pa ni isa man lang na babae o lalaki ang nakachupa sa binata o ni nakasuso sa dalawa nitong utong. Kahit man lang ang makipaghalika'y hindi pa nararanasan nitong Takatak na si Nelson. Birhen na birhen na maituturing ang ulira't mabait na binata. "Kuya...." Ito lang ang nabanggit ni Nelson upang mag-makaawa sa isang lalaking nakatayo malapit sa kamang kinalalagyan nila ng Negrong nasa likuran niya. Alam ni Nelsong isa itong Filipino.

"Shhh... Magpakabait ka nalang kung ayaw mong masaktan." Ang mahina na halos pabulong na sinabi ng Pinoy sa binata habang itinutuon nitong mabuti ang lente ng Digicam nitong hawak sa mukha ng nagmamakaawang binata.

"Kuya... please...." Mangiyak-ngiyak na sinabi ni Nelson sa nagbibingi-bingihang Pinoy.

"SHUT THE FUCK UP!" Biglang sigaw ng 7 footer na maskuladong Amerikanong kasalukuyang naghuhubad ng pantalon. Nilapitan agad nito ang nagmamakaawang si Nelson.

"FUCK YOU!" Sigaw ulit ng Amerikano.

"AHHH!!!" Ang isinigaw lang ng kaawa-awang si Nelson matapos siyang bigyan ng isang suntok ng Amerikanong nagmumula sa malabakal nitong kamao. Hindi na napigilang humagulgol ang binata ng maramdaman niyang may mainit na likidong marahang tumagas na nagmula sa dalawang butas ng kaniyang ilong.

"Sabi ko naman sa iyo... magpakabait ka nalang kasi..." Paninisi ng Pinoy kay Nelson. Nakatutok pa ring maiigi ang Camera nito sa binata.

"KEEP THAT BITCH BUSY!" Sigaw ulit ng Amerikano habang iniaalis nito ang kaniyang pagkakasinturon.

Agad namang kumilos ang isa pang nakatayong Negro at pumuwesto sa harapan ng umiiyak na binata. Boxer shorts lang ang suot-suot nito. Lumuhod ito sa sahig at agad namang sinapo ng dalawa nitong malalakas na kamay ang dalawang tuhod ng binata upang ibukakang maigi.

"Sige na boy... sumunod ka na..." Maamong paalala ng nakatayong Pinoy kay Nelson nang makita niyang nilalabanan ng pilit ng kaawa-awang binata ang pagbubukaka ng isang Negro sa kaniyang mga hita.

"AAAGGGHHH!" Ang isinagaw ni Nelson nang walang pasintabing dinagukan siyang bigla ng Sadistang Kano.

Sumirit nang tuluyan ang pagkatakot sa buong katawan ng walang kalabang- labang si Nelson nang bigla siyang marahas na sinabunutan ng Kano't inilapat ang mukha niya sa maumbok na bukol nito na nakatago pa sa suot-suot nitong puting Jockey. Marahas na ikinaskas ng 7 footer ring Kano ang pagmumukha ng kaawa-awang binata sa kaniyang harapan. Wala ng pakialam ang Kano kung mamantsahan man ng dugo mula sa ilong ng binata ang kaniyang underwear.

Ramdam na ramdam ng binatang si Nelson ang nakakakilabot na titi ng Amerikano. Kahit mas malaki ang titi ng Negrong humahawak sa kaniyang likuran ay hindi pa rin niya maisalarawan ang malahiganteng sandata na kumakaskas sa kaniyang maamo't natatakot na mukha. Kasabay nang marahasang ginagawa ng Kano sa binata'y hindi maiwasang maamoy nito ang matapang na malaClorox na amoy na sumisirit mula sa paunang tamod nito na kanina pa tumatagas na siyang nagpapabasa sa suot nitong Jockey.

"UUNNGGGHHHH..." Tanging nasambit lang ni Nelson nang simulang ipasok na Negrong nasa kaniyang likuran ang basa't mainit nitong dila sa isa niyang tainga.

"AAAHHHH..." Muling pagsambulat ng tinig ng binata ng isubong lahat ng Negro ng buong-buo ang kaniyang tainga at simulang higupin ito. Pagkatapos ay nagsimula na rin itong kagat-kagatin ng hayok na Negro.

Kasabay ng paglamon ng kapwa niya Negro sa isang tainga ni Nelson ay siya namang paghimod nito sa mapuputi't maskuladong hita ng binata gamit ang mahaba't malapad na dila ng Negrong nakapuwesto sa pagitan ng nakabukakang binata. Hindi maipaliwanag na kilabo't kiliti ang bigalang gumapang sa katawan ng binata dahil sa labis na sensasyong ginagawa sa kaniya ng basa't mainit na dila nito't pati na rin ang ang pagkaskas ng mga bagong tubong bigote nito sa maukha sa kaniyang mapuputi't makikinis na hita.

"Ayos ba..." Nanggigigil na sinabi ng Pinoy patuon kay Nelson nang mapansin nitong pinipigilang humalinghing ng binata. Alam nitong bibigay rin ito sa gingawa sa kaniya ng mga hayok na Foreigners.

Iniwang namumula't namamaga ang isang tainga ng binata pagkatapos magpakasasa dito ng Negrong nasa kaniyang likuran. Bumaba ang naglalaway nitong bibig patungo sa leeg ng binata upang himurin at laplapin kasabay ng pagbitaw niya sa dalawang maskuladong bisig nito upang himasin ng kaniyang maitim na kanang kamay ang plantsadong tiyan at puson ng binata; ang kaliwang kamay naman nito'y inatupag ang pagpasada sa mauumbok at matitikas na dibdib ni Nelson.

"UUUNNGGGHHHH..." Hindi na napigilan ni Nelson ang mapahalinghing nang inararo ng bigotilyong Negro ang kaniyang mga mapuputi't mamulamulang singit. Tila isang asong gutom na gutom na nilalaplap ng nakaluhod na Negro ang pagitan ng nakabukakang mga hita ng binata. Bawat maninipis na bulbol na nasa singit nito'y pinasadahan ng kaniyang malalapad at basang dila.

"Putang ina..." Ang sambit lang ng Pinoy na kumukuha kay Nelson ng video. Nalilibugan na siya sa kaniyang nakikita. Ibang klase ang makakita ng isang straight na pinalilibog at pinagpipiyestahan ng kapwa nitong mga barako.

"Sabi ko sayo't masasarapan ka..." Ang sambit lang ng Pinoy upang palakasin ang loob nitong binata. Taimtim na pinagmasdan lang ni Nelson ang Pinoy habang iniaalis nito ang pagkakasinturon ng kaniyang patalon at ibinaba ang zipper nito, pagkatapos ay dinukot nito ang tigas na tigas na malahigante sa taba't habang titi nito at sinimulang salsalin. Kitang-kita ng mga mata ng nahahayok na si Nelson ang pagtulo ng malapot na paunang tamod sa titi ng nakatayong Pinoy.

"AAAGGGHHHH...." Ang malakas na bulahaw ni Nelson nang bigla siyang tinampal ng Amerikanong may hawak sa kaniyang buhok.

"WANT THAT... COME'RE...." Tanong nito kay Nelson at utos sa nakatayong Pinoy.

"FUCK HIM..." Galit na utos ng Amerikano sa Pinoy.

Agad namang lumapit ang Pinoy kay Nelson at hinawakan nitong mahigpit ang kaniyang titi para pigain upang lumabas pa ang mga paunang tamod ng kaniyang ari bago ipasubo ito sa birheng bunganga ng binata. Labis ang pagkatakot ni Nelson nang makita niya sa malapitan ang ari ng Pinoy. Ubod ito ng laki at parang halimaw sa taba't pagka-ugatin ang katawan nito. Makakapal ang bulbol ng kapwa niya Pinoy.

"Kuya... please... huwag...." Mahinang sambit ni Nelson upang magbakasakaling pakinggan siya nito.

"FUCK HIM GOOD." Nanggigigil na sinabi ng Kano sa Pinoy sabay hawak nito sa baba ni Nelson upang ibukang mabuti. Pilit na isinara ng kawawang binata ang mga bibig niya ngunit mas malakas pa rin ang puwersa ng sadistang Kano. Kasabay ng malakas na paglagutok ng panga ni Nelson ay siya namang naibuka ng tuluyan ng Kano ang makipot na bibig nito na sinamantala naman ng Pinoy para maipasok ang ulo ng kaniyang naglalaway na titi.

"UUNGWARRKKK..." Naduwal si Nelson nang malasahan niya ang napakapaklang paunang tamod ng Pinoy. Ililuwa na sana niya ang ulo ng titi nito ng ipinisil ng Negrong nasa kaniyang likuran ang ilong niya.

"FUCK HIM NOW!" Galit na sinabi ng Kano sabay kabig sa ulo ni Nelson at tulak naman sa puwet ng nakatayong Pinoy upang mabilis na maibaon agad nito ang naghuhumindig nitong titi sa birheng lalamunan ng binata.

Kasabay ng marahas na pagbaon ng malaking titi ng Pinoy sa lalamunan ni Nelson ay siya namang hinubad ng Negrong nakaluhod ang underwear ng binata't daliang ibinaong maigi ang bigotilyong pagmumukha nito sa birheng puwerta ng binata upang brotchahin ng todong-todo.

Napapa-angat ang puwitan at buong likuran ng binatang si Nelson sa ginagawa sa kaniya ng Negrong nakaluhod ngunit nanginginig naman ang kaniyang ulo't dibdib habang marahas ang pagbaong ginagawa ng titi sa kaniyang lalamunan. Ramdam na ramdam ni Nelson ang panggigigil ng Pinoy sa pagkantot sa kaniyang lalamunan nang ibiniga nito ang hawak na Digicam sa katabing Amerikano. Halos mabasag na ang bungo ng binata sa mariing pagkakahawak ng dalawang kamay ng Pinoy sa kaniyang ulo habang marahas na ang pag-uulos ng balakang nito sa bunganga ni Nelson.

Kasabay ng pagtulo ng mga luha ng binata' y siya namang pagtulo ng laway nito sa magkabilang gilid ng kaniyang bibig. Mariing ipinikit ni Nelson ang kaniyang mga mata't pilit niyang pinapalitan ng larawan ng kaniyang nana Sylvia't kapatid na si Patricia sa kaniyang isip ang marahas at nakakakilabot na larawan na pupuwede niyang kahinatnan matapos siyang pagparausan ng apat na hayok na barako.

"AHHHH...TANGNA....." Ang sigaw ng Pinoy kasabay ng pagbigay nito ng isang malakas na pag-ulos sa lalamunan ng binata. Marahas na sumabog sa kailalimlaliman ng lalamunan ng binata ang malapot at napakaraming katas na naipon mula sa puson ng nalibugang Pinoy. Halos ninamnam ng Pinoy ang pagpapakawala niya ng libog sa ngayo'y wasak na lalamunan ng mabait na binata. Nang makasiguro na itong wala ng lumalabas na tamod sa kaniyang puson ay walang pasabi nitong hinugot ang kaniyang matigas pa ring titi sa lalamunan ng binata.

"NGUUWARRRKKKK...." Ang narinig lang mula kay Nelson ng bumulwak ang mga naipong tamod sa kaniyang lalamunan. Pati na rin sa dalawang butas ng ilong ng binata'y lumabas din ang mga ito dahil sa sobrang dami ng pinakawalan ng kaniyang kababayang gumahasa sa kaniyang bunganga.

"FUCK!"

"THIS IS THE FIRST TIME I SEE BLOOD!" Ang nang-gigigil na sambit ng sadistang Kano nang makita niyang magkahalong dugo't tamod ang nailuwa ng binatang si Nelson.

"HERE COMES THE REAL THING..." Mahinang sabi ng Negrong nasa likuran ng binata kasabay nang marahas nitong paghawak sa mga braso ng umiiyak at umuubong binatang si Nelson upang ibaligtad padapa.

"AAGGGHHH..." Ang iyak ng binata nang ibalibag siyang padapa ng Negro.

"Tama na po... please...." Ang nanghihinang sinabi lang ni Nelson. Wala na siyang paki-alam kung naiintindihan siya ng tatlong Foreigners. Walang pakialam ang nag-iisang pinoy kay Nelson at abalang bumalik agad ito sa pagkukuha ng Video sa kaniya.

"SHUT THE FUCK!" Galit na sinabi ng Kano habang lumuhod ito sa harapan nang unti-unting nanghihinang binata.

Hinawakang mabuti ng Kano ang dalawang balikat ni Nelson upang makasiguradong hindi ito makakapiglas. Ang isang Negrong kanina'y nasa likuran ng binata'y sinapo ang balakang nito upang maiangat at maituwad. Walang ng sapat na lakas ang binatang maitukod pa ang kaniyang tuhod dahil wala na siyang pwedeng paghugutan ng lakas.

Damang-dama ng kaawa-awang binata ang higpit at sakit ng pagkakahawak ng isang Negro sa kaniyang balakang. "Relax lang..." Ang muling binanggit ng Pinoy kay Nelson upang palakasin ang loob ng binata dahil alam nito ang susunod na gagawin sa kasalukuyang nakatuwad na si Nelson.

"Nay...." Ito lang ang mahinang nasambit ni Nelson habang naramdaman niyang may kung anong likidong tumutulo sa kaniyang puwitan. Wala pang ilang saglit ay napalitan ito ng isang malaking palad na ipinupunas ang animo'y pulot na malangis na likido sa labas ng kaniyang puwerta.

"IINGGHHH..." Ang nausal ni Nelson habang nararamdaman niyang may marahang pumasok na kung anong bagay sa kaniyang butas. Napakagat ng labi ang binata habang unti-unting pumapasok ito sa kaniyang loob. Pilit niyang iniaalis sa kaniyang isipan na wawasakin siya ng malaking titi ng Negro.

"SHIT....STOP IT...FUCK HIM!" Galit na sinabi ng Kano sa Negrong kasalukuyang dumadaliri sa birheng pwerta ng binatang si Nelson.

"WAG NA PO... PLEASE...." Nagmamakaawang may pagkatakot na sinabi ni Nelson sa lahat dahil sa kaniyang sobrang pagkabigla nang napag-alamanan niyang hindi titi ang pumapasok sa kaniyang butas kani-kanina lang. Naramdaman ng binta ang biglaang ginhawa nang hinugot na ng Negro ang 'Middle Finger' nito mula sa pagkakabaon sa kaniyang butas. Dagliang nakitaan ng kaunting pamamaga ang labas ng butas ng binata.

"Sige na po... tama na...."

"Hinihintay na po ako sa amin..."

"May sakit po ang kapatid ko..."

"Parang awa na po ninyo..."

"Please..."

"SHUT UP!!!"

Sa sobrang inis ng sadistang Kano sa pagmamaka-awa ni Nelson ay hindi nito napigilang idiin ang mukha ng nagmamakaawang binata sa kama upang hindi na ito makapagsalita pa. Pilit na humapuhap na kumuha nalang ang binata ng anumang pwede niyang mahingang hangin na pumapasok sa makapal na kutson ng katre't humawak nalang siya sa dalawang matitigas na mga hita ng Kanong nagpapahirap sa kaniya.

Ramdam ng binata ang dalawang pares ng malalaking kamay na ibinubuka ang dalawang pisngi ng kaniyang puwitan. Nabigla nalang ang binata nang iangat ng walang pasabi ng Kano ang kaniyang ulo.

"I WANT TO HEAR YOU SCREAM..." Nang-gigigil na sinabi ng Kano kay Nelson kasabay nang kaniyang marahas na paghalik sa mga labi ng binata.

"Steady now..." Nanunuksong sinabi pa ng Kano matapos niyang halikan ang umiiyak at nanginginig sa takot na binata.

"AAAAAAGGGGHHHHHH!" Ang malakas na palahaw ng binatang si Nelson na pumuno sa apat na sulok ng kwartong pinagdadausan ng pang-gagahasa sa kaniya.

Halos walang maihalintulad sa anumang sakit na naranasan sa buong buhay ng binatang si Nelson ang sakit na biglaang kumawala sa kaniyang buong katawan dahil sa marahas na pagbaong ginawa ng Negro sa birhen niyang puwerta.

"AAHHHH..." Ang sambit lang ng Negro habang ninanamnam nito ang kasikipan ng lagusan ng kaawa-awang binata. Buong-buong nakapasok ang gabraso sa laki't taba nitong titi sa makipot na katawan ni Nelson.

"AAGGGHHHH....KUYAAAA...." Umiiyak na sigaw ni Nelson na pilit nagmamakaawa sa Pinoy na mistulang estatwang nakatitig lang sa kaniya. Tahimik at seryosong pinagmamasdan nito nakaka-awang luhaang pagmumukha ng binatang si Nelson.

"UUGGGHHHH...." Ang hingal na ungol ng Negro nang sinimulan na nitong igalaw ang kaniyang balakang upang halukayin at wasakin ang mga laman at loob ng puson ng kaawa-awang binata.

"MASAKIT!!!" Ang iyak lang ni Nelson nang maramdaman niyang tumitindi na ang hapdi ng pagkakapunit ng kaniyang butas sa puwet kasama nang matinding kirot na nanggagaling sa pagkawasak ng mga laman sa loob ng musmos niyang puson at sikmura.

"KUYA SIGE NA PO!" Ang malakas na iyak ni Nelson sa nakatayong Pinoy. Nakababa na ang mga kamay nito na humahawak sa Digicam. Patlang at hindi makikitaan ng emosyon ang pagmumukha nitong nagmamasid lang sa nahihirapang binata.

"TAMA NA PO!" Ang sigaw ni Nelson nang napaliyad ito sa sakit dahil sa mabilisang pag-uulos na ibinibigay sa kaniya ng Negrong kasalukuyang kumakantot sa kaniya. Halos umabot din ng ilang minuto ang ginagawang pangwawasak ng Negro sa kamusmusan ng binata.

"UUUNGGGG... LEMME SEE HIS FACE..." Ang request ng Negro sa Kano nang hinugot nito ang higante niyang titi sa nagdurugong pwerta ni Nelson. Marahas namang ibinaligtad patihaya ng Kano at ng isa pang Negro ang lugmok at bugbog na katawan ng binata.

"FUCK THE HELL..." Ang ganadong sambit lang ng Negro nang makita nitong nagdurugo ang bunganga ng binata. Hindi namalayan ni Nelson na nakagat niyang sobra ang kaniyang mga labi't kaya ito nagdugo. Mas pumangibabaw ang matinding kirot at sakit na kaniyang nararamdaman mula sa marahasang hayok na pagkantot sa kaniya ng Negrong 7 footer kaya di niya namalayang sumobra ang pagkakakagat niya sa kaniyang labi.

Hinawakan ng isang Negro ang dalawang paa ng binatang si Nelson upang itaas at ibinuka iyong maigi. Pumuwesto naman ang kano sa gilid ng nakatihayang mukha ni Nelson at sinapo niyang muli ng kaniyang isang malakas na kamay ang baba ng binata upang maibukas muli ito.

"UUHHRMMMHHPP..." Ito lang ang narinig kay Nelson nang ipasok ng Sadistang Kano ang kaniyang napakalaki't napakatabang titi sa duguang bunganga nang binata.

Kasabay nang pagsisimulang pagkakantot ng Kano sa bunganga ng kaawa- awang binata'y siya rin namang Pag-ulos ng Negro upang ipasok ulit ng buong- buo ang higanteng titi nito sa durog at duguang pwerta ng binata. Walang maririnig na anumang ingay sa binata sa kadahilanang punong-puno ang kaniyang bunganga't lalamunan ng naghuhumindig na titi ng sadistang Amerikano. Alam ng nakatayong tahimik na Pinoy na hirap na hirap ang kawawang binata na kanilang naging biktima. Kitang-kita sa mariing pagkakapikit ni Nelson at sa pagtulo ng mga luha nito ang mala-impyernong nararamdaman nito sa kaniyang kinasasadlakan. Ganundin ang pag-angat at pamimilipit ng likod at dibdib ng binata.

"AAAHHHH...FUCK....IM CUMMING...FUCKKK..." Sambit ng nang-gigigil na Negro.

"AGGGHHH... SUCK MY CUM KID..." Malibog na sambit ng Kano.

"AAAAGGGGHHHH!!!!!" Halos magkasabay na sinabi ng dalawa nang sumambulat sa loob ng dalawang wasak na lagusan ni Nelson ang napakaraming malapot na tamod ng dalawang Foreigner na nairaos ang libog ng kani-kanilang dalawang puson.

Kitang-kita ng nakatayong Pinoy ang pagsirit ng sobrang mamula-mulang tamod sa wasak na pwerta ng binata. Bakas na bakas ang naghalong dugo ng pagkabirhen ng binata sa malapot na tamod na ipinutok ng nagparaos na Negro.

Gayundin naman ang maraming tamod na tumagas sa gilid ng bunganga ng ngayong mahinang inuubong si Nelson. Tila paubos na talaga ang lakas sa kaawa-awang binata.

Tila hindi na makayanan pa ng konsensya ng Pinoy ang kalunos-lunos na kalagayan ng binata. Kitang-kita niya ang unit-unting pagka-ubos ng kamalayan nito. Pinagmasdan lang niya ang ikinikilos ng isa pang Negrong hindi pa nakakapagparaos sa binata. Kasalukuyang nakatayo sa gilid ng kamang kinahihigaan ng nakapikit at nanghihinang binatang si Nelson ang dalawang hinihingal na kakatapos lang na magparaos na Kano't Negro. Lumapit ang isa pang Negro sa harapan ng paanan ng binata't ibinuka muli nito ang dalawang mapuputi't makikinis na musmos nitong mga hita.

Hindi na nakayanan talaga ng konsensya ng Pinoy ang kaniyang nasasaksihan nang isinuot ng isang Negro sa kaniyang malaking kamay ang isang Surgical Gloves at binuhusan ito ng pagkarami-raming Lubricant.

Mabilis na tinungo ng Pinoy ang pintuan ng kuwarto upang lumabas.

"You'll miss the fun part!" Nanunuksong sinabi ng sadistang Kano sa Pinoy.

Hindi na ito pinansin ng Pinoy at tuluyan na itong lumabas ng kuwarto kasabay ng isang napakalakas na pagsigaw ng binatang si Nelson. Hindi na kakayanin pa ng kapwa nito Pinoy ang gagawing Fist Fucking ng mga Foreigner sa kaawa-awang mabait na binatang si Nelson...

Isang kalabog ang biglang narinig ni Sylvia habang abala ito sa pagsasaing para sa hapunan nilang mag-iina...

"Tricia anak, ano yung kumalabog?" Tanong ng ina sa anak nitong kasalukuyang nagpapahinga't nagpapagaling.

"Wala po nay." Mahinang sagot ng bata.

Kaagad namang tinungo ni Sylvia ang lugar kung saan naringgan niya ng isang kalabog. Nakita niyang may bumagsak na isang maliit na kuwadro na nakalagay sa ibabaw ng luma nilang kabinet. Dinampot agad-agad iyon ni Sylvia at pinagmasdan kung kaninong litrato ang nakalagay sa kwadro. Biglang kinabahan ang puso ni Sylvia sa hindi nito malamang kadahilanan nang makita niyang nabasag ang salamin ng kuwadro kung saan nakalagay ang masayang larawan ng kaniyang ulira't mabait na binatang takatak na si Nelson...

- WAKAS -

COMMENTS

GOOGLE: 4
  1. Anong nangyari kay nelson? Namatay ba siya o buhay parin? Walang proper ending.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dati po sa wattpad may kadugtong yan. Pero buhay po sya

      Delete

/fa-thumbs-up/ Like us on Facebook

[SHORT STORIES]$type=carousel$clm=3$c=20$l=0$sp=2500$src=random$b=0$do=0

Name

A Beautiful Artifice,6,Addicted,26,Ako at Ang Tatay ni Jenny,5,Alipin Ako ng Pinsan Ko,10,Alipin Ng Mga Bakla,6,Amistad Y Amor,3,Ang Biyenan Kong Libog,10,Ang Boss at ang Driver,13,Ang Kaibigan Kong Sarhento,7,Ang Kapusukan,1,Ang Kargador,18,Ang Lumang Shorts at T-shirt,5,Ang Makamundong Trip ni Aris sa Buhay,7,Ang Malaking Daga ni Uncle,2,Ang Pakikipagsapalaran ni Michael,6,Ang Pinsan Kong Inosente,10,Ang Tangi Kong Inaasam,30,Announcement,5,Apoy,11,Aramco Camp,7,Arkinberg Stories,5,Arranged,31,Articles,13,At Work,469,At Your Service Nikko,15,Axcel Sports,8,Bayaw,10,Because I Love You,4,Binatuta,1,Biniyak ni Uncle,9,Birthday Party,1,Bisikleta,4,Brad Mahal Kita Matagal Na,17,Brandon's Story,7,Butas,5,Carlos and Miguel,2,CB Two Zero One,4,Close Friends,1347,Completed,42,Confused in Love,51,Daddy In The City,9,Di Inaasahang Pag-Ibig,5,Di Ko Mapigilan,7,Driver's Quarter,5,Elevator Truth and the Past,4,English,33,Enough is Enough,3,Entertainment,1,Etitser,8,Events,4,Fantasy,56,Featured,13,Fetish,16,Fireplace Song,10,Flicker,88,Foreigner,17,Forever's End,7,Four Seasons,4,Fresh Threesome,4,Gatas ng Lalaki,15,Gate Guard,7,Ginapang si Tiyo,5,Grand Eyeball,2,Group,8,Haba ng Buhok,4,Health,3,Here Beside You,26,Hey Mickey,9,Hihintayin Pa Rin Kita,13,Hindi Sinasadyang Pag-ibig,11,History,1,HIV Awareness,2,Homebased Call Center,12,Hospital Diaries,11,Hot,5,Hyacinthus,4,Ibang Klase Ka Third,6,Incest,959,Indie Films,22,Inspiring,10,Iranian Farewell,5,Kahinaan ni Promes,9,Kakaibang Pagpapachupa,14,Katapat Barracks,6,Kung Kailangan Mo Ako,3,Kuya,5,Kuya Armando,14,Kwento Ni Jomed,4,Kwentong Coffee Shop,8,Lagalag Diaries,23,Laman,6,Laro Tayo,3,Lola's Boy,8,Love It Is,2,Love Stories,811,Lovers and Friends,12,Luke Conde,1,Majayjay Laguna,44,Malayo Pa Ang Umaga,12,Malibog Kong Estudyante,4,Manhid,3,Manibela,8,Manolo Pedro,2,Manyak Files,4,Mapanghamong Buhay ni Mike,11,Me My Stepfather and Others,13,Meet My Middle Finger,19,Mestiso at Balbuning Kaulayaw,31,Mga Hulog ng Langit,7,Mga Kalarong Sundalo,8,Mga Mansanas Sa Buhay Ni Adan,16,Miguel My First Love,4,Military,4,Mini Eyeball,2,My Ex-Girlfriend's Boyfriend,18,My Innocent Lover,10,My Lover is A Gangster,6,Nabighani sa Pagdating,9,Nagpasukat Si Tito Mike,5,Neighbors,187,New Tutor,2,News,9,Ninong,17,Not Today,10,Outing,1,Paasa ang Bola,3,Pagwawalis,10,Pananabik Kay Daddy,6,Papa New Guinea,3,Pastor's Child,6,Paulo the Austrian,4,Payong Kaibigan,2,Pinagnanasahan Kong Batuta,2,Plot Twists,3,Professor Angelo,5,Room For Rent Katiwala,28,Roommate Romance,16,Sa Bisig ng Kapre,5,Sa Likod Ng Mga Bato,13,Sa Piling ng Pamilya ni Misis,21,Sa Silong Ng Bahay,4,Salsalisihan,5,Saltwater Room,14,Scholar Shit,7,Second Time Around,4,Series,142,Short Stories,144,Si Alex sa Construction,12,Sigaw ng Pugad Lawin,23,Sikreto,5,Singhap Sabay Takbo,6,Skyscraper,3,SM Southmall,8,Someone Else's Story,3,Speaking Out,15,Sports,13,Starlites,1,Strangers,780,Tales of Confused Teacher,21,Tambayan One,3,Taste of Daddy,8,Tenth Floor,11,The Broments,5,The Guy From PR,30,The Jaguar Adventures of Jorge,7,The Jealous Twin,6,The Secret Circle,8,Tips,2,Titigan sa Dyip,6,Tito Greg,5,Tolores,3,Torchwood Files,23,Tropang Ulol,9,Tunay na Masarap,11,Tuyong Dahon sa Pahina ng Kwaderno,2,Twin Thing,4,Uhaw si Bayaw,12,Under Editing,5,Updates,3,Wakey Beki,3,West Triangle,5,Wild Abandon,287,Without You,8,Yelo,1,You Light My Fire,26,Young Awakening,383,Zoom Inuman,3,
ltr
item
Mencircle: Ang Paggahasa Kay Nelson
Ang Paggahasa Kay Nelson
https://1.bp.blogspot.com/-TuOwpLGR9Ic/YVkanGCkKII/AAAAAAAAHRM/6L2RqXsl7uQklEBtWtJx3QcAsyJ5lQP1wCLcBGAsYHQ/s320/Ang%2BPaggahasa%2BKay%2BNelson.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-TuOwpLGR9Ic/YVkanGCkKII/AAAAAAAAHRM/6L2RqXsl7uQklEBtWtJx3QcAsyJ5lQP1wCLcBGAsYHQ/s72-c/Ang%2BPaggahasa%2BKay%2BNelson.jpg
Mencircle
https://www.mencircle.com/2021/10/ang-paggahasa-kay-nelson.html
https://www.mencircle.com/
https://www.mencircle.com/
https://www.mencircle.com/2021/10/ang-paggahasa-kay-nelson.html
true
8703757858338494123
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content